Wie een eigen bedrijf heeft of wil beginnen, of een vrij beroep uitoefent, is in de eerste plaats bezig met het bedrijf zélf: het product, de marketing, hoe onderscheid ik mij van de concurrenten.

Toch verdient ook de rechtsvorm van het bedrijf, de “juridische jas”, zeker aandacht. Een onderneming begint vaak klein, als eenmanszaak, maar kan groeien. Er kunnen verschillende redenen zijn om een eigen bedrijf niet of niet langer als eenmanszaak te drijven, maar te kiezen voor een andere rechtsvorm.

Belangrijke redenen om voor de ene of de andere rechtsvorm te kiezen zijn:

  • De vorm van de samenwerking in de praktijk;
  • De persoonlijke aansprakelijkheid;
  • De mogelijkheden van de betreffende vorm;
  • De belastingen.

 

Zo’n rechtsvorm kan zijn: een besloten vennootschap (B.V.), een maatschap, een vennootschap onder firma (v.o.f.) of een commanditaire vennootschap (c.v.). De naamloze vennootschap (N.V.) komt vrijwel alleen voor bij grotere, eventueel beursgenoteerde ondernemingen.

Elke rechtsvorm heeft zijn eigen voordelen, maar kan ook nadelen hebben. Welke rechtsvorm voor uw bedrijf geschikt is, is alleen te bepalen na nader onderzoek. Een gesprek hierover met de notaris, de accountant en de belastingadviseur loont de moeite.

Ondernemer zijn heeft ook gevolgen voor de privé-sfeer. Als de (aanstaande) ondernemer trouwplannen heeft, kan het zinvol zijn huwelijkse voorwaarden op te maken. Ook als men al gehuwd is, is het mogelijk om nog huwelijkse voorwaarden te maken of te wijzigen.

Voor meer informatie over rechtsvormen in het ondernemingsrecht kunt u gaan naar BESLOTEN VENNOOTSCHAP en ANDERE BEDRIJFSVORMEN.

Aanverwante onderwerpen over de onderneming zijn WERKNEMERS-DEELNEMING en CERTIFICERING.

Meer informatie over aanverwante onderwerpen in de privé-sfeer, zoals huwelijkse voorwaarden en testamenten, vindt u onder ERFRECHT EN TESTAMENTEN en TROUWEN EN SAMENWONEN.