Voor het maken van een verklaring van erfrecht volgens dit concept hebben jullie een document nodig dat jullie hier kunnen downloaden:

– Een vragenlijst

De verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris waarin hij concludeert wie de erfgenamen van de overledene zijn / wie de erfgenaam van de overledene is. De notaris baseert zijn oordeel op bepaalde feiten, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid of de afwezigheid van een testament. In het algemeen zal in de verklaring van erfrecht onder meer zijn opgenomen:

  • Wie (wanneer) overleden is;
  • Of de overledene een testament heeft gemaakt;
  • Wie de erfgenamen krachtens de wet of op grond van het testament zijn, en voor welke delen;
  • Wie namens de gezamenlijke erfgenamen kan optreden om alles te doen wat nodig is om de nalatenschap af te wikkelen.

 

Verzekeringsmaatschappijen, banken, verhuurorganisaties en de belastingdienst zijn instanties die  om een verklaring van erfrecht kunnen vragen. Als de woning van de overledene verkocht moet worden, zal veelal ook een verklaring van erfrecht nodig zijn.

Een verklaring van erfrecht wordt zo spoedig mogelijk na het overlijden gemaakt. Het afgeven van de verklaring van erfrecht kan echter wel enige tijd in beslag nemen. De notaris moet namelijk onder meer bij het Centraal Testamentenregister (CTR) nagaan of de overledene een testament heeft gemaakt. Ook moet hij bij de bij de gemeente(n) nagaan welke potentiële erfgenamen er zijn. In het bijzonder kan er veel tijd overheen gaan als bijvoorbeeld erfgenamen opgespoord moeten worden, of wanneer een erfgenaam dwars ligt.

Niet altijd is een verklaring van erfrecht nodig, bijvoorbeeld als het gaat om geringe banktegoeden. Sommige banken zijn bereid geringe banktegoeden uit te betalen zonder verklaring van erfrecht, mits de bank wordt gevrijwaard door de erfgenaam aan wie wordt uitbetaald (die dan dus aansprakelijk kan zijn als een andere erfgenaam bij de bank claimt!). Een dergelijke handelwijze is coulance van de bank en het beleid verschilt dan ook per bank. Vraag zonodig eerst bij uw bank of een verklaring van erfrecht nodig is. Iets soortgelijks geldt bij de Belastingdienst voor kleine belastingteruggaven.