Voor het maken van een samenlevingscontract volgens dit concept hebben jullie een document nodig dat jullie hier kunnen downloaden:

– Een vragenlijst

Waarom een samenlevingscontract?

Samenwonen kan natuurlijk zonder enige officiële regeling. Als jullie niets regelen, dan geldt de wet. In de wet staan echter maar heel weinig regels voor ongetrouwde samenwonende partners, en de regels die er zijn hebben vooral te maken met de belastingen. Met andere woorden: als jullie de gevolgen van jullie samenwoning niet regelen, zou bij verschil van mening de rechter moeten beslissen. Deze is bij zijn oordeel vaak afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, wat tot zeer wisselende uitkomsten kan leiden. Het is daarom heel verstandig dat jullie de afspraken die jullie zelf nodig vinden, in een samenlevingscontract opnemen. Niet alleen in verband met een mogelijk verschil van mening, maar ook juist in verband met de verzorging naar elkaar toe. Zo vragen pensioenfondsen  meestal om een samenlevingscontract, voordat een samenwoner in aanmerking kan komen voor een partnerpensioen.

Vragenlijst

Uw Notaris heeft een lijst van onderwerpen opgesteld waarover het verstandig is duidelijke afspraken te maken. Hier worden er enkele genoemd.  

Kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Wie neemt die voor zijn of haar rekening, of voor welk deel draagt iedere partner bij

  • Als er inkomen overblijft nadat de kosten van de huishouding betaald zijn, houdt dan ieder zijn eigen inkomen, of verdeelt u dat?
  • Hoe gaat het in zijn werk als een van de partners minder inkomen zal krijgen (bijvoorbeeld als gevolg van de keuze om minder te werken en meer thuis te zorgen)?
  • Houdt ieder zijn of haar eigen spullen, of zijn er zaken die gemeenschappelijk eigendom zijn? Dit kan gelden voor bijvoorbeeld de inboedel, maar ook voor een auto.
  • Jullie wonen nu samen, maar wat moet er met de woning gebeuren als de samenleving onverhoopt eindigt? Zowel voor een eigen woning als een huurwoning kan het verstandig zijn daarover afspraken te maken.

 

De uitgebreide vragenlijst met toelichting per vraag kunnen jullie hiernaast downloaden. Door de vragenlijst samen in te vullen, kunnen jullie zelf beslissen over welke onderwerpen jullie afspraken willen maken, wat voor jullie van belang is en hoe jullie daaraan vorm willen geven. Jullie maken daarbij in wezen zelf jullie samenlevingscontract. Zo krijgen jullie een maatwerk samenlevingscontract en geen standaard samenlevingscontract, zonder het prijskaartje dat onvermijdelijk aan maatwerk hangt.

Hebben jullie na het invullen van de vragenlijst nog vragen, dan kunnen die in de bespreking met een van de juristen van Uw Notaris aan de orde te komen.

Erfbelasting

Een samenlevingscontract is ook van groot belang voor de heffing van de erfbelasting. Samenwoners vallen namelijk slechts onder voorwaarden in het lage tarief voor echtgenoten en onder de hoge vrijstelling voor echtgenoten voor de erfbelasting. Het komt er op neer, dat jullie gedurende tenminste vijf jaren moet hebben samengewoond om daarvoor in aanmerking te komen. Hebben de samenwoners echter een notarieel samenlevingscontract én staan zij bij de gemeente ingeschreven op hetzelfde adres, dan kunnen zij al na zes maanden in aanmerking komen voor het lage echtgenotentarief en de hoge echtgenotenvrijstelling voor de erfbelasting.