Voor het maken van huwelijkse voorwaarden volgens dit concept hebben jullie twee documenten nodig die jullie hier kunnen downloaden:

– Een vragenlijst;
– D
e toelichting bij de vragenlijst.

Wie trouwt zonder eerst huwelijkse voorwaarden te maken, trouwt in de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. Het is een groot misverstand om te denken dat jullie – door de huidige huwelijksregels – vanzelf op huwelijkse voorwaarden trouwen. Dat is zeker niet het geval. Als jullie elkaar (en daarmee jullie gezin) willen beschermen tegen schuldeisers die ontstaan tijdens jullie huwelijk, dan móet je huwelijkse voorwaarden maken. Bedenk daarbij dat het absoluut niet alleen een ondernemer is, die tijdens het huwelijk schulden aangaat. Onderaan deze pagina zijn tien belangrijke redenen opgenomen om huwelijkse voorwaarden te maken.

Voor het maken van huwelijkse voorwaarden is een notariële akte nodig. Deze moet getekend worden vóórdat jullie trouwen. Het is ook mogelijk om huwelijkse voorwaarden te maken nadat jullie getrouwd zijn. Dit is echter bewerkelijker. Ook is in dat geval niet altijd dezelfde einduitkomst haalbaar.

Het maken van huwelijkse voorwaarden beschouwen wij als één van de ingewikkeldste onderdelen van ons vak. Er zijn namelijk, binnen de grenzen van de wet, talloze varianten mogelijk. Voor het maken van huwelijkse voorwaarden bieden wij op deze site een bijzonder concept. Jullie maken daarbij in wezen zelf jullie huwelijkse voorwaarden. Zo krijgen jullie maatwerk huwelijkse voorwaarden en geen standaard huwelijkse voorwaarden, zonder het prijskaartje dat onvermijdelijk aan maatwerk hangt

Huwelijkse voorwaarden hebben niet het effect van een testament. In je huwelijkse voorwaarden bepaal je niet wie je erfgenamen zijn. Alleen de vermogensrechtelijke verhouding tussen de beide echtgenoten tijdens het huwelijk (vragen als wat is van wie, wie is voor welke schulden aansprakelijk) is geregeld. De inhoud van de huwelijkse voorwaarden kunnen wél de hoogte van de erfenis bepalen bij overlijden.

De echtgenoten kunnen in een testament vastleggen wat er moet gebeuren met hun vermogens na overlijden. Iedere echtgenoot dient dan zelf een testament te maken. Zonder testament treedt de wettelijke regeling van het erfrecht in. Daarin is de langstlevende echtgenoot automatisch erfgenaam, naast eventuele kinderen.

TIEN REDENEN OM HUWELIJKSE VOORWAARDEN TE MAKEN

1. Jullie willen zelf bepalen wat jullie in geval van een scheiding wel of niet met elkaar delen

In de wet staat wat je wel en niet deelt bij een scheiding. In huwelijkse voorwaarden bepaal je dat zelf en leg je vast wat je wel en niet met elkaar deelt. En vaak voorkom je daar bij de scheiding ook nog ruzie mee over wat van wie is.

2. Jullie hebben spaargeld in het huis zitten

Als een van jullie beiden (meer) spaargeld heeft besteed aan het huis waarin jullie wonen, wil hij/zij dat geld misschien ook terug als het tussen jullie misloopt. Dat kan alleen als je huwelijkse voorwaarden maakt.

3. Een van jullie heeft een bedrijf of gaat in de toekomst een bedrijf beginnen

Met huwelijkse voorwaarden kun je het vermogen van je partner beschermen tegen ondernemersrisico’s. Ook voor zzp-ers zijn huwelijkse voorwaarden interessant.

4. Jullie wonen nu samen en willen dat er financieel niets verandert

Door huwelijkse voorwaarden te maken zorg je ervoor dat financieel zoveel mogelijk hetzelfde blijft als nu.

5. Een van jullie is al eerder getrouwd geweest

Als je niet wilt meebetalen aan de alimentatie die jouw partner moet betalen, dan heb je huwelijkse voorwaarden nodig. Er zijn ook huwelijkse voorwaarden nodig als de scheiding nog niet (helemaal) is afgewikkeld.

6. Een van jullie heeft een schuld

Als een van jullie een schuld heeft dan kun je met huwelijkse voorwaarden ervoor zorgen dat de ander daar geen last van heeft of krijgt.

7. De samenstelling van jullie gezin heeft ook financieel aandacht nodig

De wet geeft basisregels waar gezinnen met stiefkinderen of een inwonende ouder vaak niet in passen. In huwelijkse voorwaarden maak je de financiële afspraken voor je gezin op maat.

8. Jullie gaan (misschien) in het buitenland wonen

Als je wilt voorkomen dat je verstrikt raakt in de huwelijksregels van meerdere landen dan maak je huwelijkse voorwaarden.

9. Bij een scheiding willen we geen ruzie over van wie welke spullen zijn

Als je huwelijkse voorwaarden maakt, kun je in de huwelijkse voorwaarden beschrijven van wie welke spullen zijn. Hiermee verminder je de kans op ruzie over spullen bij een scheiding.

10. Wij willen financieel alles met elkaar delen, ook bij scheiding

Als je bij een scheiding financieel gezien alles fifty fifty met elkaar wil delen dan moet je daarvoor huwelijkse voorwaarden maken.