Ouders kunnen per jaar aan kinderen een bedrag schenken, waarover het kind geen schenkbelasting hoeft te betalen. In de wet staat voor iedereen het bedrag dat hij vrij van schenkbelasting geschonken mag krijgen. Dit noemen we een ‘vrijstelling’. Alleen over dat wat iemand meer dan zijn vrijstelling geschonken krijgt, moet hij schenkbelasting betalen. De vrijstellingen voor kinderen die in 2018 schenkingen krijgen, zijn:

Ik ben een kind van de schenker:Vrijstelling:Voorwaarden:
ik krijg in 2018 een schenking€ 5.363geen
ik krijg eenmalig een schenking€ 25.731– ik ben (of mijn partner is) tussen 18-40 jaar
– ik moet bij de Belastingdienst een beroep doen op de vrijstelling
ik krijg een schenking voor mijn scholing€ 53.602– ik ben (of mijn partner is) tussen 18-40 jaar
– bedoeld voor kosten studie of opleiding
– ik moet bij de Belastingdienst een beroep doen op de vrijstelling
ik krijg een schenking voor de eigen woning€ 100.800– ik ben (of mijn partner is) tussen 18-40 jaar
– voorwaarden eigen woning conform de wet
– ik moet een bij de Belastingdienst beroep doen op de vrijstelling

De vrijstelling voor schenkbelasting aan anderen dan eigen kinderen zijn in 2018:

Ik ben niet een kind van de schenker:Vrijstelling:Voorwaarden:
ik krijg in 2018 een schenking€ 2.147geen
ik krijg een schenking voor de eigen woning€ 100.800– ik (of mijn partner) is tussen de 18-40 jaar
– voorwaarden eigen woning conform de wet
– ik moet bij de Belastingdienst een beroep doen op de vrijstelling

 

Als ouders geen contanten hebben om aan de kinderen te schenken, maar wel bijvoorbeeld een eigen huis met een behoorlijke overwaarde, dan kan men overwegen te schenken op papier. Dit houdt in dat ouders bij (notariële) akte eerst het bedrag schenken aan de kinderen, en het vervolgens meteen teruglenen. De ouders hebben dan een schuld aan de kinderen, de kinderen een vordering op de ouders, gecreëerd uit vrijgevigheid.

Alleen als over de schuld een rente van tenminste 6% is bedongen en de ouders betalen die ook daadwerkelijk jaarlijks aan de kinderen, is de schuld aftrekbaar voor de erfbelasting. Zonder rentebetaling is dat niet zo. Het is dus niet zinvol om deze schenking te doen als er geen overig vermogen (bijvoorbeeld een huis met overwaarde) tegenover staat.

De fiscale gevolgen van een schenking op papier zijn de volgende. De schuld aan de kinderen valt bij de ouders in box 3. De vordering op de ouders valt bij de kinderen eveneens in box 3. Het doen van een schenking op papier kost fiscaal dus nog maar heel weinig. De ouders krijgen de inkomsten uit het geschonken bedrag, maar hoeven geen forfaitaire belasting in box 3 te betalen. De ouders betalen een rente aan de kinderen, die wél de belasting in box 3 moeten betalen.

Als er wel voldoende inkomen is bij de ouders, maar geen grote bedragen aan liquide middelen, kan het heel aantrekkelijk zijn om dit soort schenkingen te doen. Nadeel is dat elk jaar dat ouders zulke schenkingen willen doen, steeds weer een akte nodig is. Het kan niet van tevoren voor zoveel jaar tegelijk.

Als je hierover meer wil weten kun je dat met de notaris of met één van de kandidaat-notarissen bespreken. Wij helpen je graag.