Meestal stuurt de Belastingdienst na een maand of vier een aangiftebiljet erfbelasting naar een van de erfgenamen. In de aangifte moeten de bezittingen en schulden van de overledene naar de toestand op de sterfdatum worden opgenomen. Als bijvoorbeeld de aandelenbeurs zakt moet erfbelasting worden betaald over een hogere waarde (per de sterfdatum) dan er misschien later is. Het is dus belangrijk om tijdig te reserveren en eventueel effecten tijdig te verkopen.

Voor iedere erfgenaam en iedere legataris (iemand die geen aandeel in de nalatenschap krijgt, maar bijvoorbeeld een in een testament genoemd geldbedrag of aangewezen zaak) wordt in de aangifte vermeld wat, in geld uitgedrukt, zijn verkrijging waard is.

De aangifte voor de erfbelasting moet in de regel acht maanden na het overlijden bij de Belastingdienst worden ingediend. De aanslag volgt dan meestal ongeveer twee maanden later. Nog een maand later moet de erfbelasting worden betaald. Tussen het moment van overlijden en het betalen van de erfbelasting zit dus meestal bijna een jaar.

Als alle gegevens niet tijdig beschikbaar zijn om de aangifte te kunnen doen, is uitstel mogelijk. Uitstel moet aangevraagd worden en wordt vrijwel altijd gegeven. Wel kan een voorlopige aanslag worden opgelegd.

Sommige aangiften voor de erfbelasting kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. Vooral wanneer een onderneming deel uitmaakt van de nalatenschap, vereist de aangifte heel wat denk- en rekenwerk. De notaris is van oudsher specialist op het gebied van de erfbelasting. Je kunt de aangifte voor het doen van de erfbelasting volledig aan de jursiten van Uw Notaris overlaten. Wij helpen je graag.

Hoe hoog is jouw vrijstelling voor de erfbelasting?

In de wet staat voor iedereen het bedrag dat hij vrij van erfbelasting mag erven. Dit noemen we een vrijstelling. Alleen over dat wat iemand meer dan zijn vrijstelling erft, moet hij erfbelasting betalen. De vrijstellingen voor personen die een erfenis krijgen van iemand die in 2018 is overleden, zijn:

Ik ben van de overledene:Vrijstelling:

Echtgenoot, geregistreerd partner of partner met

samenlevingscontract

€ 643.194

 

Kind met een beperking (hiervoor gelden voorwaarden)

€ 61.106

 

Kind

€ 20.371

 

Kleinkind

€ 20.371

 

Ouder(s)

€ 48.242

 

Overige personen, zoals broers en zussen, maar ook

vrienden

€ 2.147

 

Als een goed doel een ANBI-status heeft, dan zijn erfenissen aan zo’n organisatie belastingvrij. Geen ANBI-status? Dan heeft die organisatie een vrijstelling van € 2.147. Op de website van de Belastingdienst kunt u controleren of een goed doel deze status heeft.

Een bedrijf erven

Bij het erven van een bedrijf kan soms gebruik worden gemaakt van een speciale vrijstelling. De onderneming kan dan helemaal of voor een groot deel belastingvrij worden geërfd. Hiermee wordt erfbelasting bespaard. De juristen van Uw Notaris kunnen checken of de vrijstelling voor uw situatie geldt!

Aftrekposten erfbelasting

Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat je onnodig belasting betaalt. Bijvoorbeeld door alert te zijn op welke aftrekposten in de aangifte voor de erfbelasting kunnen worden gehanteerd. Misschien kun je ook met andere erfgenamen samen afspraken maken waardoor er in de toekomst minder erfbelasting betaald hoeft te worden.