Een codicil is een vorm van een uiterste wil. Er gelden strenge regels voor het maken van een codicil. Een codicil is alleen geldig als deze regels zijn gevolgd. Zo moet het codicil helemaal zelf geschreven, gedateerd en ondertekend zijn. 

Wat kun je regelen met een codicil?
Met een codicil kun je:
1: kleren, lijfstoebehoren en bepaalde lijfsieraden aan de in het codicil genoemde personen nalaten (legateren);
2: bepaalde inboedelzaken en bepaalde boeken aan anderen legateren;
3: bepalen dat de zaken onder 1 en 2 buiten een gemeenschap van goederen vallen;
4: rechten in verband met de Auteurswet en de Wet op naburige rechten uitoefenen.

Bepaald wil zeggen dat je precies moet aangeven om welke zaak het gaat. Een legaat van bijvoorbeeld al je sieraden kan niet, wel van een speciaal aangewezen (dus bepaald) sieraad. Geldbedragen legateren bij codicil is niet mogelijk, evenmin als het benoemen van erfgenamen of een executeur. Vóór 1 januari 2003 kon een executeur wél bij codicil worden benoemd. Een dergelijk codicil blijft geldig, maar het is mede gezien de gewijzigde positie van de executeur beter de benoeming van de executeur in een testament op te nemen. Je kunt dan ook gebruik maken van de mogelijkheden van het nieuwe erfrecht om de bevoegdheden van de executeur uit te breiden.

Codicil bewaren
Een codicil kan het beste in bewaring worden gegeven bij de notaris, om te voorkomen dat het na overlijden niet gevonden en dus niet uitgevoerd wordt. In de praktijk wordt het originele codicil bij ons afgegeven en bewaart de notaris het codicil bij het testament. Zelf kun je dan een kopie houden. Wijzigen van een codicil gaat heel gemakkelijk: je vraagt het oude codicil terug en brengt een nieuw codicil. Ook is het mogelijk een aanvullend codicil bij de notaris af te geven.

Voorbeeld van een codicil
Een codicil moet je dus zelf met de hand schrijven, voorzien van een datum en ondertekenen. De tekst van het codicil kan als volgt luiden.

Ik, ondergetekende (invullen: voornamen en achternaam, geboorteplaats en -datum, adres en woonplaats), maak ter zake van mijn nalatenschap de volgende beschikkingen.
Ik legateer:

  1. aan (invullen: voornamen en achternaam, geboorteplaats en -datum, adres en woonplaats): (invullen: omschrijving van het te vermaken goed)
  2. aan (invullen: voornamen en achternaam, geboorteplaats en -datum, adres en woonplaats): (invullen: omschrijving van het te vermaken goed)
  3. aan (invullen: voornamen en achternaam, geboorteplaats en -datum, adres en woonplaats): (invullen: omschrijving van het te vermaken goed)
  4. (enzovoorts)

Ik bepaal dat het gelegateerde en hetgeen door zaaksvervanging daarvoor in de plaats komt, alsmede de vruchten daarvan, niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen en niet in aanmerking zal mogen worden genomen bij enig verrekenbeding.

Ondertekend te (invullen: plaats) op (invullen datum).

Handtekening plaatsen 

 

Heb je vragen naar aanleiding van het vorenstaande, of wil je meer informatie over het maken van een testament? Dan nodigen wij je van harte uit op ons notariskantoor in Utrecht. Onze erfrechtspecialisten helpen je graag.