Als iemand bijvoorbeeld voor enige tijd naar het buitenland gaat, of als iemand naar het ziekenhuis moet en niet weet hoe hij na een operatie er aan toe is, is het verstandig om de zaken te laten waarnemen door iemand anders.

Vaak ook wordt door ouders aan elkaar of aan een van de kinderen een volmacht gegeven om te kunnen handelen, als één van beiden of beiden dat niet meer kunnen.

Uiteraard moet men de gevolmachtigde wel volkomen kunnen vertrouwen. De notaris kan geen garantie geven dat de volmacht door de gevolmachtigde niet te eigen bate wordt aangewend of wordt misbruikt. Het geven van een volmacht is immers een zaak van vertrouwen, dat helaas heel soms beschaamd wordt.

Een algemene volmacht wil zeggen, dat de gevolmachtigde kan handelen namens de volmachtgever waar dat maar nodig zal blijken te zijn. De gevolmachtigde kan bijna alles doen namens de volmachtgever wat deze laatste zelf ook zou kunnen. Wat niet kan is namens de volmachtgever een testament maken en in het huwelijk treden.

Het is ook mogelijk bepaalde rechtshandelingen uit te sluiten. Een volmacht kan op die manier helemaal op maat gemaakt worden.

Een algemene volmacht kan bij notariële akte en bij onderhandse akte verleend worden. Bij de onderhandse akte zijn de bevoegdheden van de gevolmachtigde iets beperkter: hij kan bijvoorbeeld namens de volmachtgever op diens huis geen hypotheek vestigen.

Het geven van een volmacht is een zaak van vertrouwen. Als u een volmacht geeft aan iemand moet u erop vertrouwen dat de volmacht goed wordt gebruikt. Bij een notariële volmacht kan de notaris nooit instaan voor de gevolmachtigde. U wijst hem immers zelf aan.