Levenstestament

Levenstestament

Onze diensten Wie regelt jouw zaken als je niet in staat bent om je eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte, of door andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kun je een persoon die je vertrouwt de bevoegdheid geven om...
Schenking aan kinderen

Schenking aan kinderen

Onze diensten Ouders kunnen per jaar aan kinderen een bedrag schenken, waarover het kind geen schenkbelasting hoeft te betalen. In de wet staat voor iedereen het bedrag dat hij vrij van schenkbelasting geschonken mag krijgen. Dit noemen we een...
Geldleningen

Geldleningen

Onze diensten Een geldlening kan bij notariële akte worden vastgelegd, of buiten de notaris om door partijen zelf bij een onderhandse akte. Als het om grotere bedragen gaat geeft een notariële akte meer zekerheid: de inhoud van de akte is door een deskundige...
Algemene volmacht

Algemene volmacht

Onze diensten Als iemand bijvoorbeeld voor enige tijd naar het buitenland gaat, of als iemand naar het ziekenhuis moet en niet weet hoe hij na een operatie er aan toe is, is het verstandig om de zaken te laten waarnemen door iemand anders. Vaak ook wordt door ouders...
Vergeleken afschriften

Vergeleken afschriften

Onze diensten Geef nooit een origineel van een belangrijk document uit handen, bijvoorbeeld van een diploma. Uw Notaris kan een zogenaamd “vergeleken afschrift” maken. Dat betekent dat de notaris, als hij het origineel gezien heeft, daarvan een kopie maakt met een...
Legalisatie handtekening

Legalisatie handtekening

Onze diensten Als je partij bent bij een notariële akte, is het niet in alle gevallen nodig om zelf op het notariskantoor te aanwezig te zijn om de akte te ondertekenen. Vaak kun je een ander (een mede-partij die wel aanwezig zal zijn of een medewerker van het...