Tweetrapsmaking

Tweetrapsmaking

Onze diensten Wat betekent een tweetrapsmaking in een testament? Door een tweetrapsmaking in een testament op te nemen worden twee (of meer) opeenvolgende erfgenamen tot dezelfde erfenis geroepen. Ter verduidelijking het volgende voorbeeld. Luuk benoemt zijn zoon...
Testament langstlevende

Testament langstlevende

Onze diensten Vóór 1 januari 2003 was het voor gehuwden eigenlijk bijna altijd nodig om een testament te maken, tenminste, als je alles goed wilde regelen voor de langstlevende. Nu geldt het nieuwe erfrecht en is het niet altijd nodig om nog iets voor de partner te...
Codicil

Codicil

Onze diensten Een codicil is een vorm van een uiterste wil. Er gelden strenge regels voor het maken van een codicil. Een codicil is alleen geldig als deze regels zijn gevolgd. Zo moet het codicil helemaal zelf geschreven, gedateerd en ondertekend zijn.  Wat kun je...
Testamenten algemeen

Testamenten algemeen

Onze diensten Als je geen testament hebt gemaakt regelt de wet wat er bij jouw overlijden met jouw vermogen (bezittingen en schulden) gebeurt. En dat is niet altijd op de manier waarop je dat wil. In een testament regel je zélf wat er bij jouw overlijden met jouw...
Wettelijke vererving

Wettelijke vererving

Onze diensten De wet wijst in het onderdeel Erfrecht aan, wie iemands erfgenamen zijn. De wet kent daarvoor vier achtereenvolgende groepen van erfgenamen. Een groep komt pas aan de beurt als in de vorige groep geen mogelijke erfgenamen aanwezig zijn. De vier groepen...
Nieuw erfrecht

Nieuw erfrecht

Onze diensten Na ruim 50 jaar studie, overleg en strijd is op 1 januari 2003 het erfrecht drastisch gewijzigd. De belangrijkste wijziging in het nieuwe erfrecht is de volgende: bij gehuwde ouders met kinderen gaan, na het overlijden van de eerststervende ouder, alle...