Nalatenschap

Nalatenschap

Onze diensten Als iemand overlijdt gaat zijn vermogen over op een of meer andere personen, de erfgenamen. Wie dat zijn kan de erflater in zijn testament hebben vastgelegd. Is dat niet het geval, dan is het geregeld door de wet. Wat iemand overhoudt bij zijn overlijden...
Verklaring van executele

Verklaring van executele

Onze diensten Voor een verklaring van executele volgens dit concept heb je een document nodig dat jullie hier kunnen downloaden: – Een vragenlijst De verklaring van executele is een variant op de verklaring van erfrecht. De overledene zelf kan in een testament,...
Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

Onze diensten Voor het maken van een verklaring van erfrecht volgens dit concept hebben jullie een document nodig dat jullie hier kunnen downloaden: – Een vragenlijst De verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris waarin hij concludeert wie de...
Erfbelasting

Erfbelasting

Onze diensten Meestal stuurt de Belastingdienst na een maand of vier een aangiftebiljet erfbelasting naar een van de erfgenamen. In de aangifte moeten de bezittingen en schulden van de overledene naar de toestand op de sterfdatum worden opgenomen. Als bijvoorbeeld de...
Erfenis verdelen

Erfenis verdelen

Onze diensten Het begrip verdeling gaat over het verdelen van iets dat onverdeeld is. Onverdeeldheden zijn er onder andere in een nalatenschap en in een ontbonden huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving. In al die gevallen moet datgene wat...