Wie regelt jouw zaken als je niet in staat bent om je eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte, of door andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kun je een persoon die je vertrouwt de bevoegdheid geven om jouw zaken te regelen. 

Je kunt dit bij Uw Notaris vastleggen in een levenstestament. Een levenstestament is niet alleen interessant voor oudere mensen. Ook voor jongere mensen en ondernemers is een levenstestament belangrijk. In jouw levenstestament kun jij jouw wensen en regelingen met betrekking tot verschillende persoonlijke en zakelijke belangen op een juridisch juiste manier door ons laten vastleggen. In het levenstestament kun je aangeven wanneer de regelingen in werking treden, bijvoorbeeld als je langdurig niet meer in staat bent je belangen te behartigen.

Administratieve zaken
Je kunt iemand machtigen die namens jou de administratie regelt. Hierbij moet je denken aan het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van jouw bezittingen en het doen van belastingaangiften. In het levenstestament leg jij jouw persoonlijke wensen daarover vast. Misschien doe je regelmatig giften aan goede doelen of aan familieleden. Als je wil dat die giften ook door de gemachtigde worden gedaan, kunnen wij voor jou vastleggen wanneer en aan wie die giften moeten worden gedaan en voor welke bedragen.

Persoonlijke belangen
Wie behartigt jouw persoonlijke belangen? Wie neemt de beslissing over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als je dat zelf niet kunt? Je kunt hiervoor iemand aanwijzen in jouw levenstestament. Deze persoon kan ook voor jou regelen dat jouw woning bij opname in een verpleeghuis wordt verkocht, of dat jouw huisdieren nieuw onderdak krijgen.

Medische wensen
Het is mogelijk dat je bepaalde wensen hebt met betrekking tot medische behandelingen. Zo kun je als wens hebben dat artsen er alles aan moeten doen om je in leven te houden als je erg ziek bent. Of misschien wil je juist dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als je ernstig ziek of aan het dementeren bent. Als je zelf niet meer in staat bent om je wil te uiten en overleg met je arts te hebben, is het belangrijk dat een ander dit voor je kan doen. Hiervoor kun je in het levenstestament een gevolmachtigde benoemen. Deze persoon kan, als je daartoe zelf niet meer in staat bent, namens jou handelen en overleg met de behandelend arts hebben over je medische behandeling.

Zakelijke belangen: voor ondernemers
Als u een onderneming heeft of aandeelhouder/bestuurder bent in een bv moet een oplossing worden gevonden voor het geval u tijdelijk of langere tijd niet betrokken kan zijn bij de onderneming of de bv. In het levenstestament kunt u iemand benoemen die tijdens die periode namens u optreedt. Ook kunt u regelen of en hoe uw bedrijf door anderen moet worden voortgezet.

Voor jongeren
Een levenstestament is ook heel geschikt voor jongeren. Ook op jongere leeftijd kan je bijvoorbeeld met een ernstig verkeersongeluk of ziekte worden geconfronteerd. Een partner kan dan niet in alle gevallen jouw zaken regelen. Met een levenstestament kun je ervoor zorgen dat jouw partner jouw belangen kan blijven behartigen. Misschien heb je al in een testament een voogd aangewezen die voor de kinderen zorgt als jij (en jouw partner) zijn overleden; dit geldt pas bij overlijden. In een levenstestament kun je regelen wie de zorg voor de kinderen overneemt als je dat (tijdelijk) niet zelf kunt.

Vertrouwen
Het is belangrijk dat je van tevoren goed nadenkt wie je aanwijst om jouw wensen uit het levenstestament uit te voeren. Deze persoon moet jou wil namelijk respecteren en daarbij niet in tweestrijd met zichzelf komen. Je kunt ook meerdere personen aanwijzen. Als je één persoon aanwijst die je levenstestament moet uitvoeren, adviseren wij een andere persoon aan te wijzen als toezichthouder. Deze controleert of jouw levenstestament goed wordt uitgevoerd en of er geen sprake is van belangenverstrengeling. Je kunt jouw levenstestament altijd in een later stadium wijzigen. Je moet op dat moment nog wel in staat zijn om je wil te bepalen.

Een levenstestament bevat joúw wensen. In overleg met ons kun je meer dan bovenvermelde situaties/wensen in jouw levenstestament regelen. Wij luisteren naar jouw wensen, ondersteunen je bij het maken van keuzes voor jouw levenstestament en zorgen ervoor dat jouw levenszaken juridisch juist worden geregeld.