Voor een verklaring van executele volgens dit concept heb je een document nodig dat jullie hier kunnen downloaden:

– Een vragenlijst

De verklaring van executele is een variant op de verklaring van erfrecht. De overledene zelf kan in een testament, of in een vóór 1 januari 2003 gemaakt codicil, bepaald hebben wie zijn nalatenschap zal afwikkelen. Deze persoon wordt de executeur genoemd. Aan de executeur kan de notaris een verklaring van executele afgeven, waarmee de executeur bevoegd is te handelen. Als je in een testament tot executeur bent aangewezen, heb je de keuze of je die taak wel op je wil nemen.

Als een executeur verwacht dat de afhandeling van de erfenis moeilijk is, of dat hij mogelijk onenigheid krijgt met de erfgenamen, kan hij de notaris verzoeken hem bij de uitoefening van zijn taak te begeleiden. De kosten die de notaris voor deze werkzaamheden in rekening brengt, komen ten laste van de erfenis. De notaris is dé deskundige op het gebied van afwikkeling van erfenissen. De notaris is met zijn of haar specialistische kennis van het erfrecht en het belastingrecht bij overlijden de aangewezen persoon om de afwikkeling van de erfenis in goede banen te leiden.

Door de vragenlijst verklaring van executele in te vullen, kunnen wij voor jou ons onderzoek starten.