Voor een geregistreerd partnerschap volgens dit concept hebben jullie twee documenten nodig die jullie hier kunnen downloaden:

– Een vragenlijst;
– D
e toelichting bij de vragenlijst.

Sinds 1 januari 1998 biedt de wet de mogelijkheid aan twee personen (van hetzelfde of verschillend geslacht) hun relatie bij de burgerlijke stand te laten registreren: het geregistreerd partnerschap.

Het geregistreerd partnerschap is, anders dan wat soms wordt gedacht, absoluut niet gelijk aan samenwonen mét een samenlevingscontract. Partners met een samenlevingscontract zullen bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres ingeschreven staan, daarmee is evenwel hun relatie niet bij de burgerlijke stand geregistreerd. De wetgever heeft voor het geregistreerd partnerschap veel meer geregeld dan voor samenwonende partners (mét of zonder samenlevingscontract).

Trouwen of registreren als partner?

Het geregistreerd partnerschap is namelijk vrijwel hetzelfde als het huwelijk. De wetgever heeft de rechten en verplichtingen van echtgenoten, de wettelijke gemeenschap van goederen en de regels overhuwelijkse voorwaarden op een geregistreerd partnerschap van overeenkomstige toepassing verklaard, met uitzondering van het omtrent scheiding van tafel en beld bepaalde.

Toch zijn er ook belangrijke verschillen tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk.

  • Als je gaat trouwen, dan moet je elkaar het jawoord geven. Bij een geregistreerd partnerschap is het jawoord niet verplicht.
  • Als het huwelijk eindigt moet een scheiding altijd via de rechter uitgesproken worden. Een geregistreerd partnerschap kan – als de partners het volledig met elkaar eens zijn én er geen minderjarige kinderen zijn – ook worden beëindigd door een notaris of door een advocaat (zonder uitspraak van de rechter).
  • Door de invoering van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is de flitsscheiding afgeschaft. Het is daarmee niet meer mogelijk om het huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Andersom is dat wel mogelijk. Een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet naar een huwelijk.
  • Een geregistreerd partnerschap wordt in het buitenland niet altijd erkend. Het huwelijk is algemeen bekend, het geregistreerd partnerschap is dat niet.

 

Wet Beperkte gemeenschap van goederen

Als jullie je relatie bij de burgerlijke stand laten registreren zónder vooraf partnerschapsvoorwaarden te maken, dan geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen.  Volgens deze wet blijven alle persoonlijke bezittingen en schulden die jullie vóór het partnerschap hebben, van de betreffende partner in geval het geregistreerd partnerschap eindigt.

Schenkingen of erfenissen die jullie krijgen blijven privé, tenzij de schenker anders heeft bepaald of de erflater in zijn testament een andere regeling heeft aangegeven.

Partnerschapsvoorwaarden

Het is een hardnekkig misverstand om te denken dat jullie – door de invoering van de Wet Beperkte gemeenschap van goederen – vanzelf partnerschapsvoorwaarden hebben. Dat is zeker niet het geval. Als jullie elkaar (en daarmee jullie gezin) willen beschermen tegen schuldeisers die ontstaan tijdens jullie geregistreerd partnerschap, dan móeten jullie partnerschapsvoorwaarden maken. Op de pagina over huwelijkse voorwaarden zijn tien belangrijke redenen opgenomen om huwelijkse voorwaarden te maken. Diezelfde tien belangrijke redenen gelden ook voor partners die hun partnerschap laten registreren; zorg dat jullie op tijd partnerschapsvoorwaarden maken.

Voor het maken van partnerschapsvoorwaarden is een notariële akte nodig. Deze moet getekend worden vóór de dag van de registratie van het partnerschap. Het maken van partnerschapsvoorwaarden beschouwen wij als één van de ingewikkeldste onderdelen van ons vak. Er zijn namelijk, binnen de grenzen van de wet, talloze varianten mogelijk. Het maken van op jullie situatie toegespitste partnerschapsvoorwaarden vereist dan ook veel aandacht.

Vragenlijst partnerschapsvoorwaarden

Voor het maken van partnerschapsvoorwaarden biedt Uw Notaris op deze site een bijzonder concept. Jullie maken daarbij in wezen zelf jullie partnerschapsvoorwaarden. Zo krijgen jullie maatwerk partnerschapsvoorwaarden en geen standaard partnerschapsvoorwaarden, zonder het prijskaartje dat onvermijdelijk aan maatwerk hangt. Voor het maken van partnerschapsvoorwaarden volgens dit concept hebben jullie twee documenten nodig die jullie hiernaast kunnen downloaden.

Check-up

Het is verstandig elke vijf jaar naar jullie partnerschapsvoorwaarden te (laten) kijken. In vijf jaar tijd kunnen jullie persoonlijke en zakelijke omstandigheden wijzigen en kunnen er nieuwe wetten en uitspraken van rechters zijn. Door een check-up elke vijf jaar blijven jullie partnerschapsvoorwaarden up-to-date en komen jullie in de toekomst niet voor verrassingen te staan.

Heb je vragen naar aanleiding van het vorenstaande, of wil je meer informatie over het maken van partnerschapsvoorwaarden? Dan nodigen wij je van harte uit op ons notariskantoor in Utrecht. Onze juristen helpen je graag.