Wat betekent een tweetrapsmaking in een testament?

Door een tweetrapsmaking in een testament op te nemen worden twee (of meer) opeenvolgende erfgenamen tot dezelfde erfenis geroepen. Ter verduidelijking het volgende voorbeeld. Luuk benoemt zijn zoon Fabian tot zijn eerste erfgenaam en bepaalt vervolgens dat wanneer Fabian overlijdt de erfenis van Luuk (lees: wat daarvan over is) naar Pier gaat.

In het hiervoor bedoelde voorbeeld is Fabian de bezwaarde erfgenaam en Pier de verwachter. De bezwaarde erfgenaam is bij de uitvoering van een tweetrapstestament verplicht om een boedelbeschrijving te maken van hetgeen hij geërfd heeft. Daarnaast bestaat er voor de bezwaarde erfgenaam een toonplicht; hij moet jaarlijks aan de verwachter een ondertekende nauwkeurige opgave zenden van de goederen die niet meer aanwezig zijn, van de goederen die daarvoor in de plaats zijn gekomen, en van de voordelen die de goederen hebben opgeleverd en die geen vruchten zijn.

Waarom een tweetrapsmaking in een testament?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een tweetrapsmaking in een testament op te nemen. Denk aan de situatie dat een erflater zijn vermogen in zijn familie wil houden. Doordat Luuk een tweetrapsmaking én een uitsluitingsclausule in zijn testament heeft opgenomen wordt de partner van Fabian buiten spel gezet (ook bij overlijden van Fabian!). Door alleen een uitsluitingsclausule in een testament op te nemen wordt de partner van Fabian niet buiten spel gezet bij overlijden.

Een tweetrapstestament wordt ook regelmatig toegepast in echtscheidingssituaties. De idee daarbij is dat de ex-man (of ex-vrouw) niet alsnog het vermogen via de kinderen erft. In het testament wordt dan opgenomen dat wat ieder van de kinderen uit de erfenis bij zijn overlijden over heeft, naar de overige kinderen gaat.

Een tweetrapstestament kan er ook voor zorgen dat er minder erfbelasting betaald dient te worden door de langstlevende echtgenoot. Een uitgebreide toelichting over de werking van het tweetrapstestament en de heffing van erfbelasting vindt u op www.erfbelasting.net.

Als u een tweetrapstestament wilt maken, bedenkt dan wel dat het eigenlijk is: regeren na je dood. Het nadeel is dat administratie nodig is en dat de afwikkeling van het tweetrapstestament soms behoorlijk ingewikkeld kan zijn.

Uw Notaris heeft veel ervaring met het maken en wijzigen van testamenten. Ook de afwikkeling van een boedel is bij ons in goede handen. Wil je weten wat wat de erfrecht juristen van Uw Notaris voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.