Als je als  ongehuwde samenwoners uit elkaar gaat, kun je onderstaand document aan ons retour sturen:

Gegevens voor verdeling

Jullie hebben samen een woning, maar de relatie is geëindigd. Als één van jullie beiden de woning nu op zijn of haar naam wil krijgen, moet er een akte van verdeling worden gemaakt door de notaris. Pas nadat de notaris een afschrift van die akte van verdeling bij het Kadaster heeft ingeschreven, is de woning eigendom van één van jullie.

Bij aankoop van onroerend goed (woningen, appartementen, parkeerplaatsen en ander onroerend goed) heeft de wetgever het belangrijk gevonden dat dit goed geregeld is, en het daarom in handen van de notaris gelegd. Als één overdracht namelijk niet rechtsgeldig is, vallen ook alle transacties daarna om als dominostenen. Met alle gevolgen van dien. Een verdeling van onroerend goed is ook zo’n transactie die perfect moet zijn. Om die reden is voor de verdeling van een woning een notariële akte van verdeling nodig. Je ‘koopt’ eigenlijk de helft van je ex-partner.

Jullie kunnen op verschillende manieren samen eigenaren zijn geworden van een woning. Zo kun je getrouwd (of als partners geregistreerd) zijn geweest in gemeenschap van goederen, waardoor de woning gezamenlijk eigendom is, ook al staat die woning bij het kadaster op naam van één van jullie. Ook kun je getrouwd of als partners geregistreerd zijn geweest buiten gemeenschap van goederen, maar de woning gezamenlijk hebben aangekocht. Vanzelfsprekend kunnen samenwoners ook gezamenlijk een huis in eigendom hebben. Voor al deze situaties moet een akte van verdeling worden gemaakt om de woning op één naam te krijgen.

In de akte van verdeling worden de afspraken die jullie hebben gemaakt over de verdeling van jullie gezamenlijke woning uitgevoerd. Het gaat dan onder andere om de afspraken over:

  • De verdeling van de gezamenlijke woning (wie wordt enig eigenaar?);
  • De waarde van de woning;
  • De lopende hypotheekschuld (wie neemt deze schuld over?);
  • Het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lopende hypotheekschuld;
  • Overname van  de polis van levensverzekering;
  • Wie de kosten van de akte van verdeling draagt.

 

Wanneer jullie getrouwd (of geregistreerd als partner) waren, zal in het echtscheidingsconvenant zijn opgeschreven op welke manier met de gezamenlijke woning moet worden omgegaan. Bedenk dat veel van die afspraken uit het echtscheidingsconvenant nog moeten worden uitgevoerd. Het komt helaas nog vaak voor dat ex-partners verwachten dat zij de woning geregeld hebben, door de enkele afspraak in convenant (dat een van beide ex-partners in het huis blijft wonen en daar eigenaar van wordt). Die afspraak is NIET voldoende. De woning moet nog via de notaris en het kadaster op naam van de betreffende partner gezet worden. Wanneer geen uitvoering is gegeven aan de afspraak in het echtscheidingsconvenant, en jij de woning op enig moment wil verkopen, dan is jouw ex-partner nodig om mee te werken aan die verkoop.

Om problemen te voorkomen helpen wij jullie graag bij de verdeling van jullie woning. Als jullie getrouwd zijn geweest, stuur je ons daarvoor (per e-mail) een kopie van het ondertekende echtscheidingsconvenant. (Ex-)Samenwoners kunnen hiernaast een lijst met gegevens voor ons invullen en een kopie van die ingevulde lijst (per e-mail) aan ons terugsturen. Wij gaan dan direct voor jullie aan het werk. 

Hebben jullie vragen naar aanleiding van het vorenstaande, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jullie graag.