Goede doelen

Goede doelen

Onze diensten Een instelling kan vrijstelling van belasting over schenkingen en erfenissen krijgen als zij door de Belastingdienst als een zogenoemde algemeen nut beogende instelling (ANBI) is aangemerkt. In dat geval kunnen schenkers giften aan de instelling onder...
Statutenwijziging

Statutenwijziging

Onze diensten Er kunnen verschillende redenen zijn om te besluiten tot een wijziging van de statuten. Een veel voorkomende wijziging, zeker na een overname van een bedrijf, is de wijziging van de naam van de rechtspersoon. Oude statuten zijn vaak juist weer een reden...
Andere bedrijfsvormen

Andere bedrijfsvormen

Onze diensten Naast de bekende rechtsvormen mét rechtspersoonlijkheid (de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap, de stichting en de vereniging) en de minder bekende rechtsvormen mét rechtspersoonlijkheid (de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij)...
Vereniging oprichten

Vereniging oprichten

Onze diensten Voor het oprichten van een vereniging volgens dit concept heb je een document nodig dat je hier kunt downloaden:- Een vragenlijst In een vereniging mag elk lid in de algemene ledenvergadering stemmen. Zo beslist de algemene ledenvergadering over de...
Stichting oprichten

Stichting oprichten

Onze diensten Voor het oprichten van een stichting volgens dit concept heb je een document nodig dat je hier kunt downloaden:- Een vragenlijst Een stichting heeft geen leden, en dus ook geen algemene ledenvergadering zoals de vereniging. In de statuten van de...
Uitgifte van aandelen

Uitgifte van aandelen

Onze diensten Een uitgifte van aandelen in een bv kan alleen via een notariële akte gebeuren. Door het ondertekeken van de notariële akte worden de aandelen uitgegeven door de vennootschap aan de verkrijger(s). Hieraan ligt een besluit tot uitgifte ten grondslag....