Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Schepen en scheepshypotheken

Op ons kantoor is ruime kennis en ervaring aanwezig als het gaat om de overdracht van bij het Kadaster teboekgestelde (binnen)schepen, de overdracht van ligplaatsen en het afsluiten van hypotheken op schepen. De overdracht van een schip is juridisch gezien iets anders dan de overdracht van onroerend goed. Zo kent de wet een aantal bijzondere bepalingen, zoals over het scheepstoebehoren. Wij kennen deze bijzonderheden en houden daar rekening mee. Ook verzorgen wij hypotheken op schepen. Vooral als u een boot gaat kopen en deze aankoop financiert met een hypothecaire geldlening, is het zaak dat de notaris goed op de hoogte is van de gang van zaken rond schepen. De hypotheekakte kan namelijk pas worden getekend als u eigenaar bent, maar u bent pas eigenaar als u heeft betaald en daarvoor moet u het geld hebben, oftewel de hypotheekakte moet getekend zijn! In het bijzonder levert dat problemen op als u een schip in aanbouw koopt of als u een schip koopt dat nog niet bij het Kadaster teboekgesteld is. Wij kennen de specifieke problematiek en lossen deze voor u op.