Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Nalatenschap

Als iemand overlijdt gaat zijn vermogen over op een of meer andere personen, de erfgenamen. Wie dat zijn kan de erflater in zijn testament hebben vastgelegd. Is dat niet het geval, dan is het geregeld door de wet. Wat iemand overhoudt bij zijn overlijden heet nalatenschap. Vanuit de erfgenamen gezien: wat iemand door het overlijden van een ander verkrijgt, wordt erfenis genoemd. De overgang van het vermogen gaat vanzelf. Erfgenamen kunnen er echter vaak niet zomaar over beschikken; bijna altijd moet er een notaris aan te pas komen. Dat begint bij het opmaken van een verklaring van erfrecht of executele, het doen van aangifte voor de successiebelasting en eventueel de verdeling van de nalatenschap. Om dit proces zo inzichtelijk te maken is er een uitgebreide beschijving met heel veel informatie die u kunt downloaden: erfrecht algemeen. Daarin staat alles over wie erfgenamen zijn, hoe het erfrecht eruit ziet, wat er komt kijken bij de afwikkeling van een nalatenschap en zo meer.