Dienstverlening en coronavirus

Hoewel op dit moment de Corona-maatregelen zijn opgeheven, blijft onze werkwijze op onderdelen wel anders dan we voorheen gewend waren. Onze notaris en andere medewerkers ontvangen wekelijks tientallen cliënten. Uit oogpunt van de continuïteit van ons kantoor is het voor ons van groot belang om besmettingen zo veel mogelijk te vermijden. Zo geven we geen handen en bewaren nog steeds een veilige afstand. 

Ook verzoeken we u géén andere personen mee te nemen naar ons kantoor dan die noodzakelijk zijn voor de afspraak. Als iemand u naar ons kantoor moet brengen, zullen wij die persoon vragen om buiten kantoor te wachten.

Voor de veiligheid van onze cliënten en onszelf verzoeken wij u alleen naar ons kantoor te komen als u geen klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts heeft. Als u om die of andere redenen niet naar ons kantoor kunt of wilt komen, zoeken we met u naar een oplossing om de dienstverlening door te laten gaan. Besprekingen kunnen bijvoorbeeld ook via telefoon of andere communicatiemiddelen plaatsvinden, en in bepaalde gevallen is ondertekening van een akte per volmacht mogelijk.