Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Werknemers-deelneming

Deze informatie gaat over de mogelijkheden van deelneming van werknemers in het bedrijf en de alternatieven daarvoor.

Werknemers zijn het hart van elk bedrijf. Zij bezitten belangrijke kennis die nodig is om het bedrijf goed te kunnen voeren, en als belangrijke werknemers weglopen kan dat een groot probleem vormen voor het bedrijf. Daarom is het voor elk goedlopend bedrijf belangrijk om de werknemers binnenboord te houden.

Er zijn vele soorten van werknemersbeloningen die als doel hebben om werknemers aan het bedrijf te binden. Hier gaat het over twee van deze beloningen, het verschil ertussen en de voor- en nadelen van elk daarvan. Deze twee soorten beloningen zijn:

  1. werknemersaandelen; en
  2. gratificaties of bonussen in geld.

Als men het heeft over werknemers gaat het om personen die in loondienst zijn van een onderneming. Zij zijn voor hun inkomen in beginsel niet afhankelijk van het wel en wee van de onderneming, want zij hebben immers een vast loon.

Om werknemers te binden aan de onderneming kan het belangrijk zijn om hen deel te laten nemen in de groei van de onderneming. Als de werknemer aandeelhouder wordt houdt dat in, dat als het met het bedrijf goed gaat de waarde van de aandelen stijgt en op die wijze vermogen wordt gevormd. Dat vermogen is echter niet op elk moment beschikbaar in geld. Alleen de inkomsten uit het vermogen, in het geval van aandelen dividend genoemd, komen beschikbaar voor de werknemer/aandeelhouder.

Het vermogen dat in het bedrijf zit in de vorm van aandelen komt pas beschikbaar, op het moment dat deze aandelen verzilverd kunnen worden. Deze verzilvering geschiedt in ieder geval bij het verlaten van het bedrijf, ofwel door pensionering ofwel door vertrek naar een andere werkgever, en in sommige gevallen ook wanneer het, krachtens de voorwaarden waaronder de aandelen door de werknemer worden verkregen, mogelijk is om de aandelen intern te verkopen.

Downloads

Verdere informatie over een werknemersaandelenplan en hoe dat uitgevoerd kan worden vindt u in de download een werknemersaandelenplan. Ook vindt u in deze download informatie over gratificaties of bonussen in geld.