Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Codicil

Bij een codicil kunt u:

  • kleren, lijfstoebehoren en bepaalde lijfsieraden aan de in het codicil genoemde personen nalaten (legateren);
  • bepaalde inboedelzaken en bepaalde boeken legateren;
  • bepalen dat de zaken onder 1 en 2 buiten een gemeenschap van goederen vallen; degene die het uit uw nalatenschap krijgt hoeft het dan bij een latere echtscheiding niet met de ex-partner te delen;
  • bepaalde rechten in verband met de Auteurswet uitoefenen.

Bepaald wil zeggen dat u precies moet aangeven welke zaak wordt gelegateerd. Een legaat van bijvoorbeeld al uw sieraden kan niet, wel van een speciaal aangewezen (dus bepaald) sieraad. De vermaakte goederen en de personen aan wie deze vermaakt worden, dienen bij voorkeur zodanig duidelijk te zijn omschreven, dat er geen misverstand over kan bestaan wat of wie is bedoeld.

Geldbedragen legateren bij codicil is niet mogelijk, evenmin als het benoemen van erfgenamen of een executeur.

Vóór 1 januari 2003 kon een executeur wel bij codicil worden benoemd. Een dergelijk codicil blijft geldig, maar het is mede gezien de gewijzigde positie van de executeur beter de benoeming van de executeur in een testament op te nemen. U kunt dan ook gebruik maken van de mogelijkheden van het nieuwe erfrecht om de bevoegdheden van de executeur uit te breiden.

Een codicil moet u zelf geheel met de hand schrijven, dateren en ondertekenen; anders geldt het niet. In geval het codicil uit meer bladen bestaat, is het verstandig elk blad met paraaf of handtekening te waarmerken.

Het codicil kunt u zelf bewaren, maar beter is het om aan de notaris te vragen het te bewaren bij uw testament, om te voorkomen dat iemand anders het codicil vindt en het verscheurt.

Hieronder volgt een voorbeeld.

CODICIL

Ik, ondergetekende (invullen: voornamen en achternaam, geboorteplaats en -datum, adres en woonplaats), maak ter zake van mijn nalatenschap de volgende beschikkingen:

(eventueel toevoegen als u bijvoorbeeld gehuwd of geregistreerd partner bent en het de bedoeling is dat pas bij overlijden van de langstlevende het codicil geldt; in dat geval dient u beiden een codicil te maken: voor het geval ik overlijd gelijktijdig met of na mijn echtgenoot, de heer/echtgenote, mevrouw (invullen: voornamen en naam)

Ik legateer:

  1. aan (invullen: voornamen en achternaam, geboorteplaats en -datum, adres en woonplaats): (invullen: omschrijving van het te vermaken goed)
  2. aan (invullen: voornamen en achternaam, geboorteplaats en -datum, adres en woonplaats): (invullen: omschrijving van het te vermaken goed)
  3. aan (invullen: voornamen en achternaam, geboorteplaats en -datum, adres en woonplaats): (invullen: omschrijving van het te vermaken goed)
  4. (enzovoorts)

Ik bepaal dat het gelegateerde en hetgeen door zaaksvervanging daarvoor in de plaats komt, alsmede de vruchten daarvan, niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen en niet in aanmerking zal mogen worden genomen bij enig verrekenbeding.

Ondertekend te (invullen: plaats) op (invullen datum).

Erfrecht en testament

Als iemand overlijdt gaat zijn vermogen over op een of meer andere personen. Het erfrecht wijst aan wie dat zijn. Als u wilt dat uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk anders vererft dan volgens de wettelijke regels, is het nodig een testament te maken.

De “uiterste wil” kan alleen bij notariële akte, het testament, worden gemaakt. Enkele dingen kunnen echter ook bij een zelf opgemaakt stuk, het codicil, geregeld worden.

Algemene informatie over het wettelijke stelsel van de vererving vindt u onder:

WETTELIJKE VERERVING

NIEUW ERFRECHT

Voor verdere informatie kunt u doorgaan naar:

TESTAMENTEN ALGEMEEN

LANGSTLEVENDE TESTAMENT

CODICIL

Informatie over testamenten, gericht op het fiscaal vriendelijk overgaan van vermogen, vindt u onder de aparte categorie ESTATE PLANNING.

•Wettelijke vererving
•Nieuw erfrecht
•Testamenten algemeen
•Langstlevende testament
•Codicil