Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Legalisatie handtekening

Als u partij bent in een notariële akte hoeft u niet in alle gevallen in persoon op het notariskantoor te verschijnen om bij het passeren van de akte aanwezig te zijn en de akte zelf te ondertekenen.

Vaak kunt u een ander (een mede-partij die wel aanwezig zal zijn of een medewerker van het notariskantoor) volmacht geven om (mede) namens u de akte te ondertekenen. De volmacht wordt dan aan u toegezonden, welke u na ondertekening terugstuurt tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Omdat de notaris echter zo nog niet kan zien of u zelf de handtekening gezet hebt, wordt u gevraagd uw handtekening onder de volmacht in bijzijn van een notaris te zetten. Dat kan bij ons of bij een notaris bij u in de buurt. Onder uw handtekening zet de notaris dan een verklaring dat het echt uw handtekening is. Dit heet legalisatie van een handtekening.

Aan de legalisatie van een handtekening kunnen kosten verbonden zijn.