Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

De KNB

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is de vereniging van notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland. Deze organisatie is een Orde, vergelijkbaar met de Orde van Advocaten. Dit wil onder meer zeggen dat de KNB verordenende bevoegdheid heeft: zij mag regels vaststellen waaraan de leden gebonden zijn. Alle notarissen en kandidaat-notarissen zijn verplicht lid.

De KNB heeft onder andere regels vastgesteld die iedere notaris moet naleven om een goede beroepsuitoefening mogelijk te maken en om de onderlinge collegiale verhoudingen niet te verstoren. Deze regels heten “Beroeps- en gedragregels”. Deze regels zijn openbaar.

De maatschappelijke opvattingen over onderwerpen waarbij ook het notariaat betrokken is, zijn veranderd. In een dynamische samenleving als de onze zullen maatschappelijke opvattingen zich steeds blijven ontwikkelen. De samenleving moet de regels van het notariaat kennen en kunnen toepassen op de eigen situatie. Voorts kiest het notariaat zelf voor openheid. Het communicatiebeleid van de KNB is gericht op uitgebreide publieksvoorlichting over belang en inhoud van de dienstverlening van de notaris op tal van momenten in het leven van mensen. Dat beleid vraagt ook om openheid over de regels die in aansluiting op de Notariswet de basis zijn voor het handelen van de notaris.

Meer informatie over de KNB vindt u op www.notaris.nl .