Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Verdeling

Het begrip verdeling gaat over het verdelen van iets dat onverdeeld is. Onverdeeldheden zijn er onder andere in een nalatenschap en in een ontbonden huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving. In al die gevallen moet datgene wat gemeenschappelijk en nog onverdeeld is (de onverdeelde gemeenschap), worden verdeeld.

In veel gevallen kunt u zelf verdelen, zeker als u het er met elkaar over eens bent hoe verdeeld moet worden. In een aantal gevallen heeft u de notaris nodig, namelijk als het gaat om onroerend goed, aandelen in B.V.’s en als in de gemeenschap iemand gerechtigd is die minderjarig is of onder bewind of curatele is gesteld.

Als het gaat om een nalatenschap zijn grofweg twee soorten verdelingen te onderscheiden:

  1. De verdeling ter uitvoering van een langstlevende testament. Bij deze verdeling gaat men meestal uit van het vermogen per de overlijdensdatum (zoals dat ook vermeld stond in de aangifte voor de successiebelasting). Alle goederen en schulden worden aan de langstlevende ouder toegedeeld. De erfdelen van de kinderen worden in de akte berekend en vastgelegd wordt dat de kinderen een vordering van dat bedrag hebben op de langstlevende ouder. Een variant in het langstlevende testament is dat de goederen of een deel daarvan niet in eigenom naar de langstlevende gaan, maar naar de kinderen terwijl de langstlevende het recht van vruchtgebruik heeft. Hierover kunt u verder lezen onder: ERFRECHT EN TESTAMENTEN en ESTATE PLANNING.
  2. Andere verdelingen. Bijvoorbeeld een tante zonder echtgenoot en kinderen overlijdt. Dan moeten er allerlei dingen gedaan worden, zoals de huur opzeggen of het eigen huis verkopen, eindafrekeningen van elektriciteit, gas en water betalen, zorgen dat ziektenkostenvergoedingen worden ontvangen, de laatste inkomstenbelasting verzorgen, enzovoorts. Uiteindelijk is alles gedaan en blijft er een netto geldbedrag over of bijvoorbeeld een aantal effecten. Over de periode vanaf het overlijden tot de verdeling wordt een rekening en verantwoording opgesteld door de gevolmachtigde, de executeur of de notaris. Wat er allemaal gedaan is, wat uiteindelijk nog verdeeld moet worden en hoe dat wordt verdeeld, wordt vastgelegd in een verdelingsakte.

In de gevallen waarin het gaat om de verdeling van een gemeenschap na een beƫindigde samenleving of een ontbonden huwelijk of geregistreerd partnerschap, kunt u van onze diensten ook gebruik maken om problemen op te lossen en om een scheidingsconvenant uit te voeren. Als er bij de verdeling problemen rijzen kan mediation een goed hulpmiddel zijn. Daarover vindt u meer op de pagina: MEDIATION.