Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht is een notariƫle verklaring, waarin onder meer kan staan: wie is overleden; heeft de overledene een testament gemaakt; wie zijn de erfgenamen krachtens de wet of op grond van het testament, en voor welke delen; wie kan namens de gezamenlijke erfgenamen optreden om alles te doen wat nodig is om de nalatenschap af te wikkelen (een door de erfgenamen daarvoor gemachtigde persoon; dit kan een van de erfgenamen zijn, een buitenstaander of de notaris). De erfgenamen gezamenlijk of de door de erfgenamen gevolmachtigde persoon kunnen/kan dan met de verklaring van erfrecht beschikken over de bankrekeningen van de overledene en er de nodige betalingen van doen.