Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Trouwen en samenwonen

Er zijn tegenwoordig verschillende manieren waarop mensen hun relatie kunnen vormgeven. Dat geldt ook voor de juridische vorm van de relatie: het huwelijk, gesloten op het stadhuis; het geregistreerd partnerschap (niet te verwarren met een samenlevingsovereenkomst en ook gesloten op het stadhuis); samenwonen, zonder enige nadere regeling of met een samenlevingsovereenkomst. Elke keuze brengt -in juridisch opzicht- zijn eigen gevolgen met zich mee. Niet altijd zijn de partners zich daar van bewust. Zolang alle partijen nog gelukkig met elkaar zijn, is er meestal geen enkel probleem. Toch doen zich in iedere relatie situaties voor, waar u in het dagelijks leven misschien liever juist niet aan denkt en waarvan de nadelige gevolgen door tijdige afspraken kunnen worden beperkt.