Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing. Een gerechtelijke procedure is er ook een. Daar bepaalt de rechter de oplossing. Bij mediation zijn het de partijen zelf die, onder de leiding van een mediator, proberen hun conflict op te lossen. Alle soorten van conflicten komen voor mediation in aanmerking: burenruzies, ruzie tussen aandeelhouders in een B.V. of maten van een firma, tussen leverancier en afnemer, of tussen concurrenten. Maar ook tussen partners en echtgenoten. Dit is echtscheidingsbemiddeling. De directe voordelen van mediation boven andere vormen van geschillenbeslechting zijn de relatief geringe kosten en de snelle procedure. Een belangrijk voordeel op termijn is, dat de partijen samen een oplossing hebben weten te bereiken. Dat schept een band en meestal blijkt dat na afloop de partijen "on speaking terms" kunnen blijven. Dat is na een vonnis van de rechter vaak anders. Vooral wanneer partijen een band hebben die ook voortduurt na de oplossing van het geschil, kan dit van groot belang zijn.