Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Notaris scheiden

Notaris scheiden

Notaris scan

Doe de gratis Notaris Quick-scan!

Notaris hypotheek

Notaris hypotheek

Besloten Vennootschap

De besloten vennootschap is  een bekende ondernemingsvorm. De besloten vennootschap (B.V.) heet voluit: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met “besloten” wordt bedoeld dat er een vaste groep van personen is die aandeelhouder zijn. Vaak is er echter maar één aandeelhouder. Die is dan de zogenoemde DGA (directeur/groot-aandeelhouder).

De besloten vennootschap heeft een eigen vermogen, geheel afgescheiden van dat van de aandeelhouders. Alleen het eigen vermogen van de besloten vennootschap is voor de schulden van de vennootschap aansprakelijk. De aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan met het kapitaal dat zij in de besloten vennootschap hebben gestopt en waarvoor zij aandelen hebben verkregen; vandaar “beperkte aansprakelijkheid”. Deze aansprakelijkheidsbeperking is een belangrijke reden om te kiezen voor de besloten vennootschap.

In de praktijk wordt echter wel eens geëist dat een aandeelhouder zich naast de besloten vennootschap ook in privé aansprakelijk stelt. Met name geldt dit voor de DGA, bijvoorbeeld in het kader van een financiering door de bank van de besloten vennootschap. De echtgenoot/echtgenote (of geregistreerd partner) van de aandeelhouder die zich op deze wijze in privé aansprakelijk stelt zal daarvoor overigens meestal toestemming moeten geven.

Volmachtnotaris

Volmachtnotaris

Testament tweetrapsmaking

Testament tweetrapsmaking

Testament langstlevende

Testament langstlevende

Schenkbelasting

Schenkbelasting

Maken partnerschapsvoorwaarden

maken partnerschapsvoorwaarden

Legaliseren handtekening

Waarom legaliseren?

Ondertekening van een schriftelijk stuk is niet enkel een formaliteit, maar kan ook juridisch verstrekkende gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat u zelf het stuk hebt ondertekend. Dat kan doordat uw handtekening op het stuk wordt gelegaliseerd.

Legalisatie betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf ondertekent en dat het dus uw handtekening is die op het stuk staat. Daardoor kan achteraf geen onduidelijkheid ontstaan over de echtheid van de handtekening.

Wij willen het niet lastiger voor u maken dan nodig is. De voor notarissen geldende regelgeving en aansprakelijkheidskwesties noodzaken de notaris echter om u te vragen uw handtekening te laten legaliseren.

Hoe legaliseren?

Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Notarissen kunnen daarvoor kosten in rekening brengen. Overigens kan legalisatie ook bij de gemeente plaatsvinden; de gemeente brengt daarvoor kosten in rekening.

Voor zaken die op ons kantoor in behandeling zijn kunt u uiteraard uw handtekening kosteloos bij ons laten legaliseren.

De gang van zaken.

U ondertekent het stuk niet van tevoren. U belt ons of een ander notariskantoor op wanneer u langs kunt komen voor de legalisatie. Op het afgesproken tijdstip neemt u mee:

  1. de brief die u van ons gekregen hebt;
  2. het schriftelijke stuk;
  3. een geldig legitimatiebewijs; dit kan zijn:

       –      een Nederlands paspoort;

       –      een Nederlandse identiteitskaart;

       –      een Nederlands rijbewijs.

U zet uw handtekening in het bijzijn van de notaris (of een van diens medewerkers) en u toont daarbij uw legitimatiebewijs. De notaris zet er vervolgens een verklaring bij dat het uw handtekening is.

NB: Voor legitimatie van vreemdelingen geldt een ingewikkelde regeling. In hoofdlijnen:

  • Wie de nationaliteit bezit van een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, kan zich legitimeren met een paspoort of identiteitskaart van het betreffende land. Ook legitimatie met een rijbewijs, afgegeven door een lidstaat van de EU/EER of Zwitserland, is mogelijk mits de houder in Nederland woont en het rijbewijs is voorzien van een pasfoto.
  • Andere vreemdelingen legitimeren zich gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf met een geldig paspoort met visum of stempel van inreis of met een verklaring van de minister dat een aanvraag tot afgifte van een verblijfsdocument is ingediend.

Na die periode van drie maanden legitimeren zij zich met het verblijfsdocument.