Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

Actueel

Notariskantoor Van Ee & De Jonge is gesloten op Goede Vrijdag en 2e Paasdag 01-04-2010

 
Toelichting op uitzending TROS Radar inzake testamenten en erfbelasting 17-03-2010
Maandagavond 1 maart heeft het TROS-programma Radar aandacht besteed aan de erfbelasting die langstlevenden moeten betalen over het erfdeel van hun eventuele kind(eren). Langstlevenden die na de dood van hun echtgenoot(ote) geconfronteerd worden met deze belasting willen/kunnen deze niet altijd direct opbrengen. In de uitzending is de suggestie gewekt om in zulke gevallen een zogenoemd tweetrapstestament te laten opmaken door de notaris.

 
Notaris rol bij scheiding 17-03-2010
Er is geen goede reden de notaris nog langer uit te sluiten van werkzaamheden rond echtscheiding. Dat schrijft minister van Justitie Hirsch Ballin in zijn nota naar aanleiding van het verslag inzake de echtscheidingsnotaris aan de Tweede Kamer.

 
Evaluatie Koop onroerende zaken gepresenteerd  17-03-2010
Op 18 februari hebben onderzoekers van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht de uitkomsten van het evaluatieonderzoek Koop onroerende zaken gepresenteerd.

 
Oprichten B.V. in maart 2010 (piekperiode!) 17-03-2010
Het aantal aanvragen voor de oprichting van een B.V. is in de maand maart bijna tweemaal zo hoog als in andere maanden. Voor de oprichting van een B.V. is een verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie verplicht.

 
Week van het Testament van 19 april tot 24 april 2010 17-03-2010
 Notariskantoor Van Ee & De Jonge doet mee aan de Week van het Testament.

 
Vaststelling wettelijke rente 17-03-2010
Met het besluit van 23 december 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 januari 1971, Stb. 27 (vaststelling wettelijke rente), wordt de wettelijke rente per 1 januari 2010 van 4% naar 3% verlaagd.

 
Notariskantoor Van Ee & De Jonge zoekt junior secretaresse 17-03-2010
Ter versterking van ons enthousiaste team zoeken wij een JUNIOR SECRETARESSE/ADM. MEDEWERKSTER M/V
 

 
Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel nieuw BV-recht en Invoeringswet personenvennootschappen  17-03-2010
De Tweede Kamer heeft op 15 december 2009 het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aangenomen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel werd op 31 mei 2009 bij de Tweede Kamer ingediend. Er zijn diverse amendementen op het wetsvoorstel aangenomen waardoor de oorspronkelijke tekst is aangepast. Het wetsvoorstel zal naar verwachting op 1 juli 2010 worden ingevoerd.

 
Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet  17-03-2010
Op 15 december 2009 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet (Kamerstukken 31930) zonder stemming aangenomen door de Eerste Kamer.

 
Notariskantoor Van Ee & De Jonge is open tussen Kerst en Oud en Nieuw 17-03-2010
Van maandag 28 december 2009 tot woensdag 30 december 2009 is notariskantoor Van Ee & De Jonge geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.

 
Vacature bij notariskantoor Van Ee & De Jonge 17-03-2010
Ter versterking van ons enthousiaste team zijn wij op korte termijn op zoek naar een:SECRETARESSE/ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER m/v

 
Notariskantoor Van Ee & De Jonge is gesloten op vrijdag 27 november 2009 17-03-2010
In verband met het jaarlijkse kantooruitje is notariskantoor Van Ee & De Jonge op vrijdag 27 november 2009 gesloten.

 
Tweede Kamer heeft ingestemd met wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet  17-03-2010
Op 3 november 2009 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het dit voorjaar ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet (Kamerstukken 31930). Ook zijn diverse amendementen aangenomen die wijzigingen in het wetsvoorstel aanbrengen.

 
Verklaring van geen bezwaar blijft nog even verplicht voor oprichting of statutenwijziging van een BV, NV of SE 17-03-2010
De verklaring van geen bezwaar (VVGB) voor oprichting of statutenwijziging van een BV, NV of SE en voor oprichting van een SCE blijft ook na 31 december 2009 nog verplicht.

 
Wijziging van de Successiewet vermoedelijk per 1 januari 2010 17-03-2010
Op 20 april 2009 heeft staatssecretaris De Jager van Financiën een wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet ingediend bij de Tweede Kamer.

 
Notariskantoor Van Ee & De Jonge is gesloten op 21 en 22 mei 2009 17-03-2010
Notariskantoor Van Ee & De Jonge is gesloten op Hemelvaarstdag (21 mei 2009) en vrijdag 22 mei 2009.

 
Wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet ingediend bij Tweede Kamer 17-03-2010
Staatssecretaris van Financiën De Jager heeft vandaag (20 april 2009) het vorig jaar aangekondigde wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet ingediend bij de Tweede Kamer.

 
Per 1 juli 2009 nog geen nieuw personenvennootschapsrecht  17-03-2010
Zodra de Tweede Kamer het wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 BW heeft aangenomen, kan ook het wetsvoorstel inzake de invoering van het nieuwe personenvennootschapsrecht bij de Eerste Kamer worden ingediend.

 
Korting bij de notaris in de Week van het Testament  17-03-2010
Van 20 tot 25 april 2009, organiseren 49 goede doelen samen de Week van het Testament. In de Week van het Testament biedt een groot aantal notarissen een korting van 150 euro op een testament, bij opname van een (deelnemend) goed doel.

 
Notariskantoor Van Ee & De Jonge is gesloten op Goede Vrijdag en tweede Paasdag 17-03-2010
Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en maandag 13 april (tweede Paasdag) 2009 is notariskantoor Van Ee & De Jonge gesloten.

 
Onderzoek toont veiligheid derdengelden notariaat aan 17-03-2010
In het kader van de kredietcrisis heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in januari een helpdesk ingericht om kantoren in zwaar weer vroegtijdig te ondersteunen.

 
Start radiocampagne voor de Week van het Testament  17-03-2010
Op 16 maart 2009 is een landelijke radiocampagne gestart om mensen te attenderen op de Week van het Testament, die plaatsvindt van 20 tot 25 april.

 
Verplicht ouderschapsplan voor samenwoners na beëindiging samenwoning  17-03-2010
Samenwoners die op beider verzoek het gezamenlijk gezag over hun minderjarige kinderen uitoefenen, dienen bij beëindiging van hun samenwoning een ouderschapsplan op te stellen.

 
Afschaffing flitsscheiding per 1 maart 2009  17-03-2010
In het KB van 6 februari 2009 (Stb. 2009, 56) is bepaald dat de wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (Stb.2008, 500), dat voorziet in de afschaffing van de flitsscheiding, met ingang van 1 maart 2009 in werking treedt.
 

 
Stand van zaken met betrekking tot de personenvennootschappen 17-03-2010
Wetsvoorstel 28746 strekt tot vaststelling van titel 7.13 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de regeling met betrekking tot de personenvennootschappen is geregeld.

 
Uwnotaris.nl is vernieuwd 17-03-2010
Bezoekers van onze website zijn vaak aangenaam verrast door de enorme schat aan informatie die op onze website te vinden is.

 
Notariskantoor Van Ee & De Jonge doet mee aan de Week van het Testament 17-03-2010
De Week van het Testament is een initiatief van een groot aantal goede doelen die samenwerken in de Campagne Nalaten. De Week van het Testament vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 25 april 2009.
Afschaffing van de flitsscheiding definitief  17-03-2010
Wetsvoorstel 30145 (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding), dat voorziet in de afschaffing van de flitsscheiding, is op 25 november 2008 aangenomen door de Eerste Kamer. De datum van inwerkingtreding is vooralsnog onbekend.
 
Cliëntenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat  17-03-2010
Sinds 1 juni 2003 gelden de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) voor de notaris en de andere onafhankelijke beroepsbeoefenaren.